Up next

全新愛情微電影《別讓世界改變我》- 即日上映

871 Views· 09/02/18
MUK MUK
MUK MUK
1 Subscribers
1

https://www.youtube.com/watch?v=d1J8kkgkAYA
--
如果撳落Instagram上面任何一格,就可以返去嗰一日, 你會撳邊一格?

曾經,張家熙同李詠欣青春又勇敢,滿腔熱誠以為可以就咁樣並肩走落去;直至有一日,佢哋要面對世界嘅改變,分道揚鑣,背對背各自追尋人生…...

全新愛情微電影《別讓世界改變我》感動呈獻,以一幕幕似曾相識嘅情節令你重拾青春,搵返當初嘅自己。

努力,唔係為咗改變世界,而係唔好俾世界改變。

#HUAWEI #HUAWEInova3 #HUAWEInova3i #善於變不善變 #新晉氣質女演員Ashley林愷鈴主演 #鏡頭拍下的視角世界停在那一秒

睇多啲

 0 留言 sort   Sort By


Facebook Comments

Up next