This is video private, just the publisher can view it.

Up next

【蒙面戰士】Lyrics Video Private

50 Views· 05 Jan 2020
MUK MUK
MUK MUK
1 Subscribers
1

https://www.youtube.com/watch?v=q-DnTpvhPRI
【蒙面戰士】
On KKBOX/Spotify.
作曲/作詞/編曲/製作:樂卓奇

說你說過吧 喊吶喊過吧
換來一堆殺手
抹煞你那自由 嚇怕你那訴求
還掩飾你傷口
強權的世代 正要你聽令退後
靠惡法靠武力 將你身體傷透
卻無可追究
亂世下有一個凡人 藏起他身份爭鬥
勇武以下半生拼命 對抗暴政不休
面對極惡失控野獸 還哪需講理由
他點起怒火 爭取一點機會自救

強權的世代 正要你聽令退後
靠惡法靠武力 將你身體傷透
卻無可追究
亂世下有一個凡人 藏起他身份爭鬥
勇武以下半生拼命 對抗暴政不休
面對極惡失控野獸 還哪需講理由
他點起怒火 爭取一點機會自救

再畏懼再灰心 仍留守到絕地牽手
團結著死不放手

亂世下每一個凡人 難關中一起爭鬥
各有各武器可發力 四處滿佈高手
面罩下看不見愁容 但看得到眼眸
那份氣魄 比說謊的惡人 至少更優秀

==========

片源:
KASH 航拍攝影:
https://youtu.be/l_5ZaXtaio4

Channel 4 News:
https://youtu.be/kwIVQFAQpmE

Lady Liberty HK:
https://youtu.be/hipliQ_LRd8

CBC News:
https://youtu.be/pA80oP8m-nQ

StandwithHK:
https://youtu.be/BIB8fll9s1I

Chester Ku, Tomorrow Pictures明日映畫
https://youtu.be/XVewAfY8jjk

Backpacker Ben
https://youtu.be/4dOfzBzY4vU

Hkers demo:
https://youtu.be/e5xUFkCuXEU

Mike Y:
https://youtu.be/n5YFTkWzbKA

Sulution:
https://youtu.be/n5YFTkWzbKA

奥斯卡朱:
https://youtu.be/gLDOWoHukhc

Billy Lai:
https://youtu.be/BDyZBT2y_aY

香江望神州:
https://youtu.be/8igKj9va9yg

睇多啲

 0 留言 sort   Sort By


Facebook Comments

Up next