Up next

LMF - 二零一九 (Official Lyrics Video)

190 Views· 01/04/20
MUK MUK
MUK MUK
1 Subscribers
1

https://www.youtube.com/watch?v=0UWKctPom6A
Music: DavyBigFly
Lyrics: KIT, PHAT, MC YAN, WAH
Guitar By: LoJim, Davy
Produced By: DavyBigFly
Recorded By: Ken Au At A.Room Studio
Mixed By: DavyBigFly At A.Room Studio
Mastered By: Ball Au
OP: A Room Production Co.
(Admin By EMI Music Publishing HK)

二零一九

Kit
壞咗响個制度 矛盾邊個製造
腐敗政權企圖謀殺細路
好撚躁 啲差佬亂咁濫暴
恐怖 個政府乜都敢做
為公義我哋一致
光復革命機會點止一次
準備好發夢注定天意
呢個社會已經進入黑暗時代標誌
暴政令人民憤怒
憑良知不顧一切盡做
你有槍又有彈有霧
用血肉之軀對抗照fuck the po po
你要攬炒有排同你玩
催淚彈 驅散 又折返
撐起自由雨傘
兄弟爬山 一夜之間
逆權運動正在進化遲早幫你埋單

用十年換十年
判十年坐十年
逆權時代入面極亂
極權製造混亂
制度混亂
遮遮掩掩刪刪剪剪
用十年換十年
判十年坐十年
逆權時代入面極亂
極權製造混亂
制度混亂
完完全全
極度偽善

Mc Yan
我並唔係包容唔到不同諗法
只係接受唔到顛倒是非黑白
一直打壓恐嚇日日不斷譴責
乜嘢法製造一大堆心虛垃圾
新聞報道是撚但
雨傘對子彈
高牆黐實臭旦
慣犯就最夠膽
撕裂仇恨用錯對錯
一錯再錯唔會認錯
處處要控制控制個個
罪過罪在你太過細個
送中就舂鳩一眾未來主人翁
最終香港再跌墮歷史當中

用十年換十年
判十年坐十年
逆權時代入面極亂
極權製造混亂
制度混亂
遮遮掩掩刪刪剪剪
用十年換十年
判十年坐十年
逆權時代入面極亂
極權製造混亂
制度混亂
完完全全
極度偽善

Wah
生如同死
難尋找人生哲理
人生可不可講清楚
謊言掩蓋真理

Phat
依家唔係要你回應 係要你應承
訴求清晰你仲未撚反省
以暴易暴 槍桿對頭顱
唯有用勇武態度對抗
令你徒勞無功而還 你叫人點就範
我企硬用力撐發難用良心對抗子彈
口口聲聲叫最低武力鎮壓
新聞直播根本係大屠殺
以仇恨生仇恨 以人民鬥人民
是非不分
製造假資訊 黑白顛倒 想扭轉乾坤
邊處有平等 咪撚扮誠懇 點可能
俾你用智能監控燈柱向我評分

用十年換十年
判十年坐十年
逆權時代入面極亂
極權製造混亂
制度混亂
遮遮掩掩刪刪剪剪
用十年換十年
判十年坐十年
逆權時代入面極亂
極權製造混亂
制度混亂
完完全全
極度偽善

LMF 2019 EP
Apple Music: http://bit.ly/LMF2019EP
Spotify: https://spoti.fi/2rHLhBH
KKBOX: https://kkbox.fm/OA4RwA

睇多啲

 0 留言 sort   Sort By


Facebook Comments

Up next