Up next

梅艷芳 Anita Mui - 再共舞 (Official Audio)

50 Views· 01/08/22
MUK MUK
MUK MUK
1 Subscribers
1

https://www.youtube.com/watch?v=TA0kIUAAHQE
--
⁣梅艷芳 Anita Mui - 再共舞
曲: 黎小田
詞: 鄧偉雄

音樂始終不斷演奏着
節奏勁血也沸騰展舞步
身要動手足揮舞純動作
今朝一去不知那日再共舞
應享受不必牽掛一切事
碰與撞要去退讓不發怒
充滿勁高聲呼叫齊共舞
今朝一去不知那日再共舞
*怕青春快逝會虛渡
笑可以除煩惱
不怕叫又跳不覺疲勞
真性情心中一切傾訴盡
確自由那會理會規律
生與熟不必分界齊共舞*
應該知道心中翳悶要盡吐
Repeat*#
今朝一去不知那日再共舞

睇多啲

 0 留言 sort   Sort By


Facebook Comments

Up next