Jacky Chun-Kit Chow
Jacky Chun-Kit Chow 05 Jun 2018
0

Up next

重新想像 Re-imagine MV [鍾氏兄弟]
05 Jun 2018
重新想像 Re-imagine MV [鍾氏兄弟]
Jacky Chun-Kit Chow · 893 Views

耶穌傳(粵語)

1,224 Views

《耶穌傳》是由國際學園傳道會根據聖經路加福音所拍攝的影片,介紹耶穌的降生、傳道、行神蹟、釘死、復活 的生平。至今已翻譯成一千二百多種語言,全球估計有超過40億的人口觀看過此部影片。

睇多啲
Facebook Comments

Up next

重新想像 Re-imagine MV [鍾氏兄弟]
05 Jun 2018
重新想像 Re-imagine MV [鍾氏兄弟]
Jacky Chun-Kit Chow · 893 Views